Beelden

Mijn beelden nemen soms de vorm aan van installaties die per locatie kunnen verschillen. Soms zijn ze speciaal voor een locatie gemaakt zoals Keurslijf (2007, over een dode arm van rivier de AA) en mijn bijdrage aan het project Dieze Bypass (2000). Voor deze beelden is het dan ook niet zinvol om een tweede leven te bedenken.

afbeelding:
Keurslijf
(Berlicum 2007)